การวางแผนคือการนำอนาคตมาสู่ปัจจุบัน เพื่อที่คุณจะได้เริ่มทำ อะไรซักอย่างในตอนนี้

วิสัยทัศน์ที่ปราศจากกลยุทธ์มันก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตา

ด้วยการวางแผนองค์กรเชิงกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาว เราต้องการสนับสนุนคุณให้บรรลุเป้าหมายองค์กรและทิศทางที่คุณต้องการพัฒนา อะไรที่มีส่วนสำคัญให้คุณประสบความสำเร็จและคุณต้องการอยู่ที่ไหนในอีกหนึ่งปี ห้าปี หรือยี่สิบปี? ให้ไนน์เอเลเฟ่นท์ตอบคำถามเหล่านี้ร่วมกับคุณ
content performance nine elephant
ด้วยการสร้างแผนงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริษัทของคุณ รวมถึงขั้นตอนโดยละเอียดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณได้โดยที่เรายังสามารถรักษาการเติบโตของคุณเอาไว้ด้วย ซึ่งรวมถึงด้านต่างๆเช่น การเติบโตของบริษัท ความเป็นสากล การกระจายความเสี่ยง การจัดโครงสร้างบริษัท การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการบุคลากรและพื้นที่ธุรกิจส่วนบุคคล นอกจากนี้เรายังวิเคราะห์พฤติกรรมของคู่แข่งและกลยุทธ์ทางการตลาดของพวกเขาเพื่อที่จะค้นหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับคุณ เช่น กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน ผู้นำตลาดด้านราคา ผู้นำด้านคุณภาพ หรือกลยุทธ์เฉพาะกลุ่ม ประเด็นต่างๆ เช่น การวางแผนการเงิน การผลิตและการลงทุนก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน

การรักษาความปลอดภัยประสิทธิผลของผู้ประกอบการของคุณ

ตลอดจนการจัดหาและการประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ทั้งหมดเป็นพื้นฐานการทำงานของเรา ซึ่งเราใช้วิธีการและเครื่องมือดังต่อไปนี้

 • การวิเคราะห์การเติบโตของตลาด
 • การดึงดูดตลาดและการวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขัน
 • การหานวัตกรรมทางเทคนิค
 • การเปรียบเทียบ
 • วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
 • การวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม
 • การวัดผลเชิงดุลยภาพ
 • การวิเคราะห์คู่แข่ง
 • การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล
 • การจัดการคุณภาพ
 • Ansoff’s Matrix
 • การวิเคราะห์สถานการณ์
 • การวิเคราะห์ SWOT
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
 • การประเมิณโอกาสและความเสี่ยง
 • การวิเคราะห์ช่องว่าง
 • การวิเคราะห์ผลงาน
 • การบริหารต้นทุนการผลิต
 • มูลค่าผู้ถือหุ้น

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จของคุณที่กำลังจะมาถึง

ติดต่อเรา

Nine Elephants Consulting Co., Ltd.

Nine.Elephants.Marketing.Consulting_Contact_us

9/380 ศักดิเดช ซอย 1,
ตลาดเหนือ อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000 ประเทศไทย

Nine.Elephants.Marketing.Consulting_Contact_us

+66 (0) 93 579 74 73

Nine.Elephants.Marketing.Consulting_Skype
Nine.Elephants.Marketing.Consulting_About.us_Xing
Nine.Elephants.Marketing.Consulting_About.us_Linkedin
Nine-Elephants-Consulting_Facebook

ส่งข้อความถึงเรา