ชีวิตก็เหมือนบัญชี ทุกอย่างต้องบาลานซ์

ยินดีที่จะช่วยคุณในส่วนของบัญชีไม่ว่าจะเป็น บัญชีรายเดือนและบัญชีรายปี ด้วยแพ็คเกจบริการที่ครอบคลุมของเรานั้นสามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณในทุกๆด้าน ซึ่งการทำบัญชีนั้นสามารถทำได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเราจะใช้โปรแกรม Flowaccoun และ Express

บริการของเราประกอบด้วย:
 • จัดทำบัญชีรายเดือนและรายปี
 • จัดทำสมุดรายวันและสมุดบัญชีแยกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, ภ.ง.ด.1ก)
 • ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
 • ยื่นประกันสังคม
 • ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล กลางปี (ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)
 • ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 94)
 • ยื่นงบการเงินประจำปี แก่กรมสรรพากรและกรมพัฒนาธรุกิจการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี
 • จัดส่งงบการเงินประจำเดือนให้ผู้บริหาร
 • จัดทำงบการเงิน ปิดบัญชี

Reach us

Nine Elephants Consulting Co., Ltd.

Nine.Elephants.Marketing.Consulting_Contact_us

9/380 Sakdidet Soi 1, Talat Nuea, Muang Phuket District, Phuket 83000 Thailand

Nine.Elephants.Marketing.Consulting_Contact_us

+66 (0) 93 579 74 73

Nine.Elephants.Marketing.Consulting_Skype
Nine.Elephants.Marketing.Consulting_About.us_Xing
Nine.Elephants.Marketing.Consulting_About.us_Linkedin
Nine-Elephants-Consulting_Facebook

Leave a message